Regulamin

  1. Informacje ogólne
  2. Zamówienia – zasady
  3. Nowi klienci- rejestracja
  4. Wysyłka towarów
  5. Płatności i rabaty
  6. Reklamacje i gwarancja
  7. Postanowienie końcowe

1. Informacje ogólne

1.1.  Właścicielem Platformy Hurtowej PASO znajdującej się pod adresem internetowym http://hurt.paso.pl jest Paso Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sierosławiu  przy ul. Skrajnej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

1.2.  Korzystanie z Platformy Hurtowej Paso możliwe jest jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu.


2. Zamówienia – zasady

2.1.  Zamówienia internetowe przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówienia, zwanego Koszykiem.

2.2.  Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, a realizowane są w terminie do 7 dni roboczych.

2.3.  Potwierdzenia przyjętych zamówień wysyłane będzie pocztą elektroniczną do godziny 15 następnego dnia roboczego.  W przypadkach zamiany czasu pracy w firmie Paso sp. z o.o. informacja pojawi się o tym aktualnościach na stronie firmowej.

2.4.  Wszystkie ceny podane są w złotówkach zarówno kwocie netto ( bez podatku VAT) jak i brutto (z podatkiem VAT).  Cena, która widnieje przy produkcie w momencie składania zamówienia, jest wiążąca dla obu stron.

2.5.  W przypadku braku towaru na Platformie Hurtowej Paso, klient ma możliwość telefonicznego zamówienia towaru (w miarę dostępności) w Dziale Handlowym firmy Paso sp. z o.o.

2.6.  Paso sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia, a także do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na Platformie Hurtowej Paso bez podania przyczyny.

2.7.  Oferty promocyjne Paso sp. z o.o. mogą być ograniczone ilościowo i czasowo, w takim przypadku o możliwości skorzystania z oferty decyduje kolejność zgłoszeń. Paso sp. z o.o. może zakończyć akcję promocyjną bez podania przyczyny.

 

2. Nowi klienci – rejestracja

3.1.  W celu korzystania z Platformy Hurtowej Paso należy dokonać rejestracji na stronie internetowej http://hurt.paso.pl  potwierdzając regulamin.

3.2.  Na platformie Hurtowej Paso zarejestrować się mogą jedynie firmy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

3.3.  W celu korzystania z Platformy Hurtowej Paso klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

3. Wysyłka towarów

4.1.  Zamówiony za pośrednictwem Platformy Hurtowej Paso towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub poprzez odbiór osobisty z magazynu Paso sp. z o.o.

4.2.  Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i jest uzależniony od trasy dostaw.

4.3.  Zamówienia o wartości minimum 500 zł netto po rabatach dostarczane są na koszt Paso sp. z o.o.

4.4.  Paso sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej.

 

5. Płatności i rabaty

5.1.  Metody płatności i rabaty ustalane są indywidualnie z klientem.

 

6. Reklamacje i gwarancja

6.1.  Wszystkie produkty firmy Paso sp. z o.o. dostępne na Platformie Hurtowej Paso objęte są 12 miesięczną gwarancją.

6.2.  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu lub w wyniku niewłaściwego użytkowania  produktu.

6.3.  Nabywca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć reklamowany produkt wraz z kserokopią dowodem zakupu osobiście lub wysyłając reklamowany produkt na adres:

Paso Polska sp. z o.o. Sp. k

Dział Reklamacji

Sierosław, ul. Skrajna 1

62-080 Tarnowo Podgórne

6.4.  Reklamacje wadliwego towaru będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania go przez Paso sp. z o.o.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.